Choreografieën

Co-Creating with God

New Every Morning

Muziek: New Every Morning ⋅ Audrey Assad
Choreografie: Lisa & Martina     Aantal dansers: 2     Duur: 6 min

Dit gevoelige duet ziet er op het oog rustig uit, toch toont het veel kracht en hoop. New Every Morning is de belofte dat Gods genade er elke dag is. We zijn dankbaar dat Jezus voor ons is gestorven. Nu stroomt er genade en leven door ons heen. 

Levende Offers

Muziek: Levende offers · Opwekking
Choreografie: Desiree     Aantal dansers: 1 tot 4     Duur: 5 min

Deze moderne choreografie met klassieke elementen is alsof je kijkt naar een adem. Dat God ons roept ons denken te vernieuwen blijft een hedendaags thema. De choreografie is een aantal jaren geleden gemaakt voor Opwekking. Hij kan uitgevoerd worden als solo of met meer mensen. 

Soldaat

Muziek: The Battle ⋅ Gavin Greenway     Ons simple Idea ⋅ Hans Zimmer
Choreografie: Martina ism dansers     Aantal dansers: 5   Duur: 10 min

De wapenuitrusting uit Efeze 5 trekken we aan. De soldaten zijn op weg. In de ochtend is er gebed, twijfel en angst. Dan is het moment daar. Het geweld is enorm – het verlies ook. Toch moeten we samen weer verder. Deze choreografie heeft een verhalend karakter met een serieuze toon. 

I Am

Muziek: I Am · Music by the story
Choreografie: Josephine & Martina     Aantal dansers: 2      Duur: 5 min

Toen God de aarde maakte toonde Hij zijn grootheid in de schepping. Hij sprak en het was er. Hoe groot is onze God! 

Van Letter tot Beweging

Muziek: Heilig, heilig, heilig · Torsten Harder
Choreografie: Martina     Kostuum en doek: Henrike
Aantal dansers: 1     Duur: 6 min

De hele maand november 2018 was deze dans te bewonderen in de Wilhelminakerk in Dordrecht voor de expositie ‘Van letter tot Leven’.

De Letter leeft. De Thora kwam tot leven. De Bijbel getuigt van het woord dat vlees is geworden (Joh 1). Het woord is tot leven gekomen toen ik gedoopt werd in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. 

De muziek en het Woord roept de danser tot leven. De tonen galmen door het lichaam van de danser, door de lijven van het publiek en door de ruimte heen. Er ontstaat een flow die connect met de mensen en de ruimte.

 

What Faith Can Do

Muziek: What faith can do · Kutless
Choreografie: Martina     Aantal dansers: 1     Duur: 5 min

Everybody falls sometimes
Gotta find the strength to rise
From the ashes and make a new beginning

I’ve seen dreams that move the mountains
Hope that doesn’t ever end
Even when the sky is falling
I’ve seen miracles just happen
Silent prayers get answered
Broken hearts become brand new
That’s what faith can do

Schoonste Heer Jezus

Muziek: Schoonste Heer Jezus · Kees Kraayenoord
Choreografie: Martina     Aantal dansers: 1     Duur: 3 min

Op de kerst cd van Kees Kraayenoord staat het prachtige nummer Schoonste Heer Jezus. Deze dans wordt met veel liefde gedanst. De moderne bewegingen vloeien in elkaar over. De bewondering voor Jezus straalt er vanaf. 

On the Shores of My Soul

Muziek: On the Shores · Jonathan David & Melissa Helser
Choreografie: Martina     Aantal dansers: 3     Duur: 5 min

Als het leven tegenzit, dans ik met al mijn kracht en wil ik alles aan Hem teruggeven om me met Zijn vreugde te vullen. Een krachtige explosieve choreografie!

On the shores of my soul I give You permission
To wash my tears away
And take all my disappointment
Fill me with joy once again

Avondmaal

Muziek: To Zuccabar · Gladiator & Indaco · Ludovico
Choreografie: Daisy     Aantal dansers: 5     Duur: 10 min

Avondmaal is een tweeluik over het bloedverbond dat God met ons sloot. Door het brood en de wijn gedenken we de redding die God aan zijn volk gaf, toen en nu. 

 

Israël wordt bevrijd uit Egypte van pijn en onderdrukking. Door het bloed van het lam aan de deurposten te smeren, gaat de engel des doods aan hun voorbij. Het tweede deel gaat over het bloed wat heeft gevloeid om ons te bevrijden. Het Lam dat is geslacht. 

Heilig

Muziek:  Heilig · Opwekking 718
Choreografie: Martina     Aantal dansers: 3 tot 6     Duur: 8 min

Deze dans draagt de waardigheid die God alleen toekomt. Er zitten groepsstukken en duetten in. De prachtige doeken ademen Gods Geest waardoor je vanzelf op de grond wil liggen. 

An Emptiness for You to Fill

Muziek: Songs of Ascents part 1 · Iona
Choreografie: Daisy & Martina 
Aantal dansers: 2 tot 5     Duur: 10 min

Ik zoek in de wereld naar dingen die mij kunnen vervullen. Maar kom tot de ontdekking dat ik een leegte in mijn hart heb die alleen God kan vullen.

When mercy comes to me, as soft as the sky
And faith like a strong arm around me lies
And life beginning, like springtime in flower
My soul is awakend, with truth to astound me
An emptiness for You to fill
My soul a cavern for Your sea

God is hier

Muziek: God is hier · Opwekking
Choreografie: Daisy & Martina    Aantal dansers: 2     Duur: 5 min

Met grote ruime bewegingen wordt de zekerheid uitgedanst: God is hier

Uw nabijheid die brengt mij tot rust
en maakt mij steeds meer van uw heiligheid bewust
God zo wonderlijk
God de almachtige is hier
God is hier