Dansen in de kerk

Ik geloof dat God de grootste kunstenaar is. Overal in de schepping zie ik zijn Hand. In de bijbel lees ik wie hij is en Jezus was een vertel kunstenaar. Mij is vreugde gegeven in bewegen voor zijn Troon. Hem heb ik lief met al mijn hart, ziel, kracht en verstand.